Wednesday, December 26, 2012

Pár slov na úvod.


Dovoľte aby som Vás privítal na blogu Ninja Clubu Lipany.  Cieľom nášho blogu je podeliť sa o myšlienky, vedomosti a rôzne informácie, či zaujímavosti, ktoré majú súvis s bojovým umením alebo s duševným rozvojom.  Zámerom je publikovať niekoľko príspevkov v priebehu roka. Dúfame, že tu nájdete informácie, ktoré budú mať pre Vás hodnotu a pomôžu Vám na Vašej ceste za poznaním.

Cesta dlhá tisíc míľ sa začína prvým krokom.“ Lao ´C - Tao te ting.